სტრუქტურა

 

დავით თუნგია სამმართველოს უფროსი
სვეტლანა ხუბულავა სამმართველოს უფროსის მოადგილე
თამარ შამათავა ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში –  III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
თამარ ინალიშვილი ბუღალტერი – III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ერასტი ფენდერავა საარქივო ფონდის დოკუმენტების შენახვა-დაცვის,
გამოყენების ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირების,
საქმისწარმოებისა და დაწესებულებების დოკუმენტების
სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
იამზე ცომაია განყოფილების  III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მარინა გადელია განყოფილების  III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
დარეჯან გაბესკირია განყოფილების  III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი