ტრენინგ სემინარი საარქივო საქმის განვითარებაზე

მიმდინარე წლის 21 ნოემბრიდან 28 ნოემბრის ჩათვლით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს თანამშრომლებმა გაიარეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ ეროვნულ არქივის საარქივო ფონდის ფორმირების  განყოფილების  მიერ ორგანიზებული ტრენინგ -სემინარი ...

სრულად წაკითხვა

ტრენინგი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-იუსტიციის სასწავლო ცენტრში თემაზე: ,,ადმინისტრაციული სამართალი“

მიმდინარე წლის 9-10 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ჩატარებულ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების საჯარო მოხელეებისათვის  2 დღიანი ტრენინგში თემაზე: ,,ადმინისტრაციული სამართალი’’- მონაწილეობას ღებულობდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველო.

სრულად წაკითხვა

ტრენინგი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-იუსტიციის სასწავლო ცენტრში

მიმდინარე წლის 6 ივლისს  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-იუსტიციის სასწავლო ცენტრში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების საჯარო მოხელეებისათვის ჩატარდა ტრენინგი საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“.

სრულად წაკითხვა

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში დაცული დოკუმენტების რაოდენობისა და მდგომარეობის კომპლექსური შემოწმება

   მიმდინარე წლის  23-24 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველომ  განხორციელა   სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის საქმისწარმოებაში დოკუმენტთა  ორგანიზაციისა და საარქივო საქმის მდგომარეობის .

სრულად წაკითხვა