მივლინება ქალაქ ქუთაისში დაწესებულების საარქივო საქმის მდგომარეობის შემოწმების მიზნით

მიმდინარე წლის 23-24 მაისს მივლინებულ იქნენ არქივის სამმართველოს თანამშრომლები უფროსის მოადგილე ქალბატონი სვეტლანა ხუბულავა და ამავე დაწესებულების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალბატონი  მარინა გადელია ქალაქ ქუთაისში კერძოდ „იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის     და  ქვემო  სვანეთის     რეგიონებსა  და  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობაში“ საქმის წარმოების დოკუმენტთა ორგანიზაციისა და საარქივო საქმის მდგომარეობის კომპლექსური შემოწმების მიზნით და  გაუწიეს საარქივო კანონმდებლობის შესაბამისად   სათანადო რეკომენდაციები და მითითებები...

სრულად წაკითხვა