საარქივო ფონდების სია

ფონდების სია 2020 

 

ფონდი 1         ფონდი 16      ფონდი 31         ფონდი 46

ფონდი 2         ფონდი  17     ფონდი 32        ფონდი 47

ფონდი 3         ფონდი 18      ფონდი 33        ფონდი 48

ფონდი 4         ფონდი 19      ფონდი  34       ფონდი 49

ფონდი 5         ფონდი 20      ფონდი 35        ფონდი 50

ფონდი 6         ფონდი 21      ფონდი  36       ფონდი 51

ფონდი 7         ფონდი 22     ფონდი  37         ფონდი 52

ფონდი 8         ფონდი 23      ფონდი  38       ფონდი 53

ფონდი 9         ფონდი 24      ფონდი 39        ფონდი 54

ფონდი 10       ფონდი 25      ფონდი  40       ფონდი 55

ფონდი 11        ფონდი 26     ფონდი 41

ფონდი 12        ფონდი 27     ფონდი 42

ფონდი 13        ფონდი  28    ფონდი 43

ფონდი 14        ფონდი 29     ფონდი 44

ფონდი 15        ფონდი 30     ფონდი  45