ყოველდღიური არქივები ივნისი 24, 2016

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში დაცული დოკუმენტების რაოდენობისა და მდგომარეობის კომპლექსური შემოწმება

   მიმდინარე წლის  23-24 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველომ  განხორციელა   სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის საქმისწარმოებაში დოკუმენტთა  ორგანიზაციისა და საარქივო საქმის მდგომარეობის .

სრულად წაკითხვა